Paul Obrocea © 2012

Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

INOVARE SI CREATIVITATE


Elena Bobu - director proiect Proiect colaborativ de cercetare aplicativa - PCCAÎmbătrânirea naturală a documentelor pe suport papetar din arhive şi biblioteci este responsabilă pentru pierderi imense ale patrimoniului documentar. Conservarea şi restaurarea documentelor pe suport papetar se referă la ansamblul operaţiilor ce au ca scop prelungirea duratei lor de viaţă, prin protejarea faţă de factorii de degradare sau prin remedierea degradărilor pe care acestea le-au suferit. Finalitatea operaţiilor de conservare o constituie salvarea integrităţii fizice şi funcţionale a documentelor.


Metodele de conservare includ tratamente curative şi de restaurare (dezinfecţia, curăţirea umedă, deacidificarea şi tratamente de suprafaţă cu materiale de consolidare) care implică interacţiuni complexe intre  suportul papetar şi alte materiale ale obiectului de patrimoniu (cerneluri, coloranţi, etc). Cercetările în acest domeniu
s-au intensificat în ultimele decenii, majoritatea fiind concentrate spre găsirea celor mai eficiente metode de deacidificare şi spre identificarea unor noi materiale pentru tratamente de consolidare. Cu toate acestea, în prezent multe din metodele aplicate continuă să fie empirice şi nu se bazează pe cunoaşterea în profunzime a interacţiunilor dintre suportul papetar şi diferiţi factori implicaţi în tratamentele de curăţire şi restaurare. Aceste abordări conduc adesea la eficienţe nesatisfăcătoare ale operaţiilor de conservare sau chiar la distrugerea şi pierderea unor documente de patrimoniu. De asemenea, de cele mai multe ori tratamentele curative şi cele de restaurare sunt realizate ca operaţii complet independente, fără un control al interdependenţelor dintre ele.


În acest context, proiectul Paphercon are ca obiectiv general dezvoltarea, implementarea şi validarea unei metode integrate de conservare sustenabilă a documentelor pe suport papetar. Conceptul proiectului constă în cuplarea tratamentului în plasmă rece

Strategia tehnico-ştiinţifică propusă în planul de realizare a proiectului include patru etape succesive, cu obiective şi activităţi specifice care să conducă la îndeplinirea obiectivului general al proiectului.

SCOP:

Crearea conditiilor pentru o mai buna colaborare între diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea solutionarii problemelor identificate.

Obiectivul general il reprezinta cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate în tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare.

Informații suplimentare aici

Programul PARTENERIATE Desfasurarea proiectului

Semnarea documentelor de finantare la Autoritatea Contractanta. Inceperea efectiva a implementarii proiectului.

23.07.2012

Realizarea etapei I a proiectului.

Dezvoltarea protocolului de cercetare. Materiale şi tehnici curente sau în curs de dezvoltare pentru restaurarea si conservarea patrimoniului cultural pe suport papetar

24.07- 5.12.2012

S-a primit avansul pentru etapa a doua a proiectului, intitulată “Dezvoltarea de materiale şi tehnici noi: Materiale nano-compozite pe bază de derivaţi de chitosan şi tratamente în plasmă rece HF pentru dezvoltarea unor metode noi de conservare a patrimoniului pe suport papetar”

05.2013

Despre noi
Organizare si proceduri

Politicile și procedurile privind gestionarea și punerea în aplicare a proiectului se bazează pe reguli relativ simple de management, bine adaptate pentru acest tip de proiect. De execuție  se ocupa echipa de cercetare. Echipa de cercetare  este formata din:

• Manager de proiect (Coordonator)

• Coordonatori din partea instituțiilor partenere,

• Membrii echipelor de cercetare ale partenerilor consorțiului.