Paul Obrocea © 2012

Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

INOVARE SI CREATIVITATE

Descrierea ştiinţifică şi tehnică a etapei I


Etapa I: Informaţii generale

Obiectivul general: Elaborarea protocolului de cercetare care să ghideze activităţile de cercetare din următoarele etape către atingerea obiectivului general al proiectului, plecând de la conceperea unei metodologii de cercetare şi evaluare care să permită integrarea de noi materiale şi tehnici într-o metodă viabilă şi sustenabilă pentru restaurarea/conservarea patrimoniului pe suport papetar.Obiective specifice:

A. Definirea priorităţilor de cercetare în conservarea patrimoniului cultural pe suport papetar

B. Elaborarea unei proceduri fiabile de evaluare a tratamentelor de conservare

C. Dezvoltarea protocolului de cercetare.Activităţi:

1.1. Analiza şi sistematizarea factorilor care afectează starea de conservare a obiectelor pe suport papetar - (raport pdf)

1.2. Evaluarea critică a metodelor clasice şi ne-convenţionale de conservare (raport pdf)

1.3. Studiul privind metodele şi tehnicile de analiză ce pot fi aplicate la evaluarea proceselor de degradare a materialelor papetare, precum şi a tratamentelor de conservare aplicate acestora. (raport pdf)


Etapa 2 - 2013

Dezvoltarea de materiale şi tehnici noi:
Activitati:

Sinteza, caracterizarea şi evaluarea derivaţilor de chitosan pentru aplicaţii în conservarea patrimoniului pe suport papetar...

Resurse pentru download