Paul Obrocea © 2012

Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

INOVARE SI CREATIVITATE

Descrierea ştiinţifică şi tehnică a etapei II


Etapa II: Informaţii generale

Obiectivul general: Dezvoltarea de materiale şi tehnici noi: Materiale nano-compozite pe bază de derivaţi de chitosan şi tratamente în plasmă rece HF pentru dezvoltarea unor metode noi de conservare a patrimoniului pe suport papetar.Obiective specifice:

A. Dezvoltarea unor derivaţi de chitosan cu funcţionalităţi specifice în conservarea patrimoniului pe suport papetar - capacitatea de hidrofobizare, capacitate de consolidare a structurii papetare şi activitate antimicrobiană.

B. Realizarea unor filme pe bază de derivaţi de chitosan pentru tratamente de conservare şi consolidare  a hârtiei.

C. Studierea efectelor tratamentelor în plasmă asupra diferitelor suporturi papetare.

D.Proiectarea tehnologică a unei instalaţii noi de tratament în plasmă rece HF.


Activităţi:

2.1 Sinteza, caracterizarea şi evaluarea derivaţilor de chitosan multi-funcţionali pentru aplicaţii în conservarea patrimoniului pe suport papetar

2.2 Studiul interacţiunilor dintre derivaţii de chitosan şi diferite tipuri de suporturi papetare vechi, simulate sau reale

2.3 Cercetări privind efectele tratamentelor în plasmă rece de înaltă frecvenţă HF asupra proprietăţilor fizice, chimice şi biologice ale materialelor papetare şi asupra rezistenţei la îmbătrânire

2.4 Proiectarea tehnologică a unei instalaţii noi pentru tratamente în plasmă rece HF cu funcţionalitate extinsă


Rezumatul etapei (PDF)

Etapa 3 - 2014

Soluții ecologice pentru conservarea patrimoniului pe suport papetar, bazate pe tratamente în plasmã și acoperiri multifuncționale cu derivați de chitosan.

Resurse pentru download