Paul Obrocea © 2012

Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

INOVARE SI CREATIVITATE

Universitatea Alexandru Ioan Cuza

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 38.000 de studenţi şi 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 250 de universităţi din străinătate. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este membră a unora dintre cele mai importante asociaţii şi reţele universitare: Grupul Coimbra, EUA - Asociaţia Europeană a Universităţilor, Reţeaua Utrecht, IAU - Asociaţia Internaţională a Universităţilor, AUF - Agenţia Universitară a Francofoniei şi RUFAC - Reţeaua Universităţilor Francofone. Acestea permit schimbul de experienţă, mobilităţi ale studenţilor şi profesorilor şi realizarea în comun a unor programe academice, de cercetare sau strategice.


În cadrul Departamentului de Cercetare Ştiinţifică al Facultatii de Biologie, http://www.bio.uaic.ro/,  activitatea cuprinde cercetare fundamentală, îmbinată cu cercetare aplicativă, inovare şi transfer de biotehnologii, precum şi dezvoltarea unor laboratoare de consultanţă, expertiză şi prestări de servicii în domenii specifice. Prin activitatea ştiinţifică desfăşurată în cadrul Departamentului de Cercetare se urmăreşte înscrierea Facultăţii de Biologie în strategiile naţionale şi internaţionale în vederea creşterii contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea cunoaşterii, creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional precum şi la susţinerea dezvoltării economice a ţării.


Specializarea Artă Sacră (fostă Patrimoniu Cultural),  http://www.teologie.uaic.ro/prezentare_arta_sacra, din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă este prima specializare de profil înfiinţată (în anul 1993) şi acreditată definitiv (2002)  din ţară. Specific pentru ţara noastră este faptul că 80% din bunurile de patrimoniu sunt bunuri ecleziale, aparţinând Bisericii Ortodoxe. Astfel, prin înfiinţarea secţiei Patrimoniu Cultural la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, Biserica Ortodoxă şi-a propus în primul rând formarea de specialişti în restaurare care să manifeste o mai mare sensibilitate faţă de patrimoniul religios de care se vor ocupa.


În laboratoarele secţiei  de Artă Sacră se realizează tratamente de conservare restaurare pentru obiectele de patrimoniu mobil: carte veche,  icoană şi  lemn policrom.


În cadrul proiectului PAPHERCON, UAIC are rolul de a  analiza si sistematiza  factorii care afectează  starea de conservare a obiectelor de patrimoniu pe suport papetar, de a  identifica principalele tipuri de suporturi celulozice (papetare)  întâlnite la obiectele de patrimoniu cultural din depozitele, muzeele şi bibliotecile mănăstireşti,  de a stabili setul de probe reprezentative, de a evalua critic metodele clasice şi neconvenţionale de conservare, de a analiza eficienţa metodelor neconvenţionale de consolidare cu derivaţi de chitosan : studii privind aplicaţiile derivaţilor de chitosan ca materiale de consolidare a documentelor de arhivă pe suport papetar ( hârtie de arhivă,  fabricată manual din fibre textile  fără valoare patrimonială;  hârtie de arhivă, fabricată industrial şi încleiată în mediu acid); studierea efectelor derivaţilor de chitosan asupra comportării la îmbătrânire a hârtiei de tipar pentru documente de arhivă, obţinută în laborator; caracterizarea microbiologică a probelor de hârtie prelevate din documente de arhivă, înainte şi după tratamentele de conservare;  caracterizarea microbiologică a probelor de hârtie obţinute în laborator, înainte şi după diferite tratamente de conservare  şi de îmbătrânire artificială; Evaluarea eficienţei tratamentelor de conservare în decontaminarea bacteriană şi fungică a suporturilor papetare luate în studiu. Stabilirea concentraţiei optime a soluţiei de consolidare în vederea îmbunătăţirii caracteristicilor hârtiei (atât sub aspectul proprietăţilor fizico-mecanice cât şi în ceea ce priveşte protecţia contra agenţilor microbiologici);


Etapele proiectului

Realizarea obiectivelor:

Obiectivul A: „Definirea priorităţilor de cercetare în conservarea patrimoniului cultural pe suport papetar” se bazează pe concluziile studiilor de documentare (Activităţile 1.1. şi 1.2).

Obiectivele B şi C: În cadrul Activităţii 1.3. s-a realizat documentarea asupra metodelor şi tehnicilor de analiză, şi au fost elaborate procedura generală de evaluare a tratamentelor de restaurare/conservare şi protocolul de cercetare. Realizarea acestor două obiective s-a bazat pe: concluziile studiilor de documentare (1.1., 1.2.) şi priorităţile de cercetare stabilite; identificarea metodelor şi tehnicilor de analiză care se aplică sau au potenţial de aplicare pentru cuantificarea directă sau indirectă a proceselor de degradare a hârtiei; şi Planul de realizare a proiectului respectiv, activităţile planificate în etapele II, III, şi IV.  

2012 - Etapa 1

 Rezultate obţinute:

Studii de documentare – 3 ( descrise pe scurt în capitolele 1.1, 1.2 şi 1.3.2);

Schema generală a procedurii de evaluare a tratamentelor de restaurare/conservare planificate în proiect şi Setul de metode şi tehnici de analiză, alese pentru a fi aplicate de-a lungul derulării proiectului (alegerea are în vedere şi dotările/achiziţiile de laborator ale fiecărui partener); Procedura de evaluare şi setul de metode de analiză vor ghida toate activităţile de cercetare şi vor permite realizarea unei baze de date pe parcursul derulării proiectului, care în final vor fi utilizate pentru elaborarea unei proceduri standard de evaluare a metodei de restaurare propusă în proiect;

Protocolul de cercetare, care descrie pas cu pas activităţile de cercetare, materialele şi tehnicile ce vor fi utilizate, modul de raportare şi diseminare a rezultatelor pentru fiecare partener; Protocolul de cercetare a fost elaborat în acord cu Planul de realizare şi Procedura de evaluare propusă, astfel încât să conducă la realizarea obiectivelor proiectului.