Paul Obrocea © 2012

Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

INOVARE SI CREATIVITATE

Complexul Muzeal National Moldova Iasi


Descriere:

Complexul Muzeal National "Moldova", instituție muzeală de rang național, a fost atestată ca instituție ce desfășoară activități de cercetare-dezvoltare (Decizia ANCS nr. 9789/ 10.11.2008) cu misiunea de dezvoltare a cercetării interdisciplinare a patrimoniului cultural naţional. Centrul de Cercetare, Conservare - Restaurare a Patrimoniului Cultural din subordinea C.M.N. ”Moldova” desfășoară activități de cercetare fundamentală și aplicativă, de dezvoltare tehnologică pe următoarele direcții: expertizarea materialelor din componența colecțiilor muzeale, evaluarea metodelor de conservare-restaurare a patrimoniului cultural, testarea și introducerea în aplicații specifice de noi materiale şi substanţe, testare și implementare de proceduri analitice non-invazive și de tehnologii ecologice în tratamentele de conservare. Personalul Centrului deține competențe legale în conservarea și restaurarea științifică a patrimoniului național - ca experți acreditați de Ministerul Culturii și Patrimoniului și este implicat în contracte de cercetare internaţionale (EUREKA, PAI – Brâncuşi) și naționale (CEEX, PNCDI) finanţate din fonduri publice.


Rol în cadrul proiectului: partener.

Centrul de Cercetare, Conservare - Restaurare a Patrimoniului Cultural deține singura instalație de descărcare în plasmă de înaltă frecvență (HF) cu aplicabilitate în tratamente de decontaminare, curățire la nivel nano-metric și peliculizări protective ale obiectelor de patrimoniu cultural din materiale proteice și metalice (patentată în anul 2009). Principalele activități de cercetare-dezvoltare în cadrul proiectului au ca obiectiv evaluarea impactului proceselor fizice și chimice de suprafață, induse în suporturi celulozice prin procesele de energie redusă generate de plasmele de ne-echilibru HF. Acțiunea speciilor active din plasmă va fi monitorizată în condițiile modificării parametrilor de lucru (presiune, putere, curenți și durată de descărcare).


Echipamente implicate în proiect:

Spectrometru de fluorescenta de raze X InnovX Systems Alpha Series – sistem portabil

Colorimetru portabil: ColorQA - sistem portabil

Glossmetru: Horiba Gloss Checker IG-320 – sistem portabil

Spectrofotometru FT-IR Brucker cu accesoriu ATR

Spectrofotometru UV-VIS Jasco V 550

Microscop Olympus cu dispozitiv de fotografiere

Balanţă micro-analitică

PH-metru digital WTW-Germania, model PH 526

Site web: http:


Etapele proiectului

Realizarea obiectivelor:

Obiectivul A: „Definirea priorităţilor de cercetare în conservarea patrimoniului cultural pe suport papetar” se bazează pe concluziile studiilor de documentare (Activităţile 1.1. şi 1.2).

Obiectivele B şi C: În cadrul Activităţii 1.3. s-a realizat documentarea asupra metodelor şi tehnicilor de analiză, şi au fost elaborate procedura generală de evaluare a tratamentelor de restaurare/conservare şi protocolul de cercetare. Realizarea acestor două obiective s-a bazat pe: concluziile studiilor de documentare (1.1., 1.2.) şi priorităţile de cercetare stabilite; identificarea metodelor şi tehnicilor de analiză care se aplică sau au potenţial de aplicare pentru cuantificarea directă sau indirectă a proceselor de degradare a hârtiei; şi Planul de realizare a proiectului respectiv, activităţile planificate în etapele II, III, şi IV.  

2012 - Etapa 1

 Rezultate obţinute:

Studii de documentare – 3 ( descrise pe scurt în capitolele 1.1, 1.2 şi 1.3.2);

Schema generală a procedurii de evaluare a tratamentelor de restaurare/conservare planificate în proiect şi Setul de metode şi tehnici de analiză, alese pentru a fi aplicate de-a lungul derulării proiectului (alegerea are în vedere şi dotările/achiziţiile de laborator ale fiecărui partener); Procedura de evaluare şi setul de metode de analiză vor ghida toate activităţile de cercetare şi vor permite realizarea unei baze de date pe parcursul derulării proiectului, care în final vor fi utilizate pentru elaborarea unei proceduri standard de evaluare a metodei de restaurare propusă în proiect;

Protocolul de cercetare, care descrie pas cu pas activităţile de cercetare, materialele şi tehnicile ce vor fi utilizate, modul de raportare şi diseminare a rezultatelor pentru fiecare partener; Protocolul de cercetare a fost elaborat în acord cu Planul de realizare şi Procedura de evaluare propusă, astfel încât să conducă la realizarea obiectivelor proiectului.