Paul Obrocea © 2012

Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

INOVARE SI CREATIVITATE

conservarea preventivă - ansamblu de activităţi cu caracter permanent, având ca scop contracararea acţiunii tuturor factorilor care intervin în mecanismul proceselor de deteriorare sau de distrugere a bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate de un conservator acreditat;

conservarea curativă - ansamblu de măsuri menite sa contracareze efectele degradărilor fizice, chimice şi biologice asupra bunurilor culturale mobile, care pot fi efectuate numai de un restaurator acreditat; Tratamentele se aplică direct pe obiect în scopul contracarării efectelor degradărilor fizice, chimice, biologice.

restaurarea - o intervenţie competentă, cu mijloace adecvate asupra unui bun cultural mobil, cu scopul de a stopa procesele de deteriorare, de a păstra cât mai mult posibil din original şi din semnificaţia iniţială a obiectului asupra căruia se intervine .


Finalitatea operaţiilor de conservare restaurare este salvarea integrităţii fizice şi funcţionale a obiectelor
Conservarea şi restaurarea documentelor de arhiva.  Definitii, norme, principii