Paul Obrocea © 2012

Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

INOVARE SI CREATIVITATE

Echipa de cercetare

Politici și procedurile privind managementul și implementarea proiectului se bazează pe reguli relativ simple de management, care sunt potrivite pentru acest tip de proiect. De execuție a proiectului se ocupa echipa de cercetare de proiect. Echipa de cercetare a proiectului consta, după cum urmează:

• Manager de proiect (Coordonator)

• Coordonatori din partea instituțiilor partenere,

• Membrii echipelor de cercetare ale partenerilor consorțiului.

Fiecare dintre partenerii consorțiului este reprezentată în Consiliul Executiv, care este responsabil de monitorizarea generală și punerea în aplicare a proiectului.

Coordonatorul este membru al tuturor organismelor de consorțiu și este responsabil pentru toate de comunicare cu autoritatea contractantă.

Partenerii au semnat un acord de consorțiu care reglementează organizarea internă a consorțiului și repartizarea sprijinului financiar, managementul drepturilor de proprietate intelectuală și responsabilitatea și confidențialitatea între parteneri. Regulile principale sunt expuse mai jos. Un element cheie a acordului de consorțiu este Planul de lucru și anume descrierea activităților care urmează să fie efectuate si bugetul alocat.


Etapele proiectului

Realizarea obiectivelor:

Obiectivul A: „Definirea priorităţilor de cercetare în conservarea patrimoniului cultural pe suport papetar” se bazează pe concluziile studiilor de documentare (Activităţile 1.1. şi 1.2).

Obiectivele B şi C: În cadrul Activităţii 1.3. s-a realizat documentarea asupra metodelor şi tehnicilor de analiză, şi au fost elaborate procedura generală de evaluare a tratamentelor de restaurare/conservare şi protocolul de cercetare. Realizarea acestor două obiective s-a bazat pe: concluziile studiilor de documentare (1.1., 1.2.) şi priorităţile de cercetare stabilite; identificarea metodelor şi tehnicilor de analiză care se aplică sau au potenţial de aplicare pentru cuantificarea directă sau indirectă a proceselor de degradare a hârtiei; şi Planul de realizare a proiectului respectiv, activităţile planificate în etapele II, III, şi IV.  

Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

In cadrul Departamentului “Polimeri Naturali si Sintetici” (PNS) functioneaza singura scoala din romania in domeniul  chimiei celulozei si a ingineria hartiei, cu activitate de predare, formare si cercetare. Personalul departamentului dezvolta cercetarea fundamentală și aplicativă, cu accent pe aspectele interdisciplinare. Toți membrii departamentului sunt implicate în proiecte la nivel național și european (PC5 și PC6, PC7, COST), care se desfășoară în cadrul Centrului de excelență Polimeri.

Rol în cadrul proiectului: coordonator de proiect și executant CDT - Principalele activități de CDT sunt privind sinteza, caracterizarea și aplicarea de multi-funcționale nano-compozite pe bază de chitosan, în scopul de a dezvolta o tehnologie inovatoare pentru conservarea durabilă a documentelor pe suport de hârtie. Echipa de cercetare are o experiență relevantă în acest domeniu, cel mai recent fiind axat pe: aplicațiile de chitosan ca hârtiei bio-aditiv, sinteza și aplicarea instrumentelor financiare derivate chitosan cu proprietăți specifice pentru tratarea internă și suprafața hârtiei. Echipa de a experimenta, de asemenea, în aplicarea unor instrumente moderne de laborator .. Aceste metode de cercetare vor fi combinate pentru a caracteriza structura de morfologia fibrelor din documentele vechi, noi materiale pentru consolidarea hârtie veche și conservare, precum și de a evalua rezultatele de noi metode de conservare a dezvoltat în cadrul proiectului.

Persoana cheie implicate: Elena Bobu și Theodor Malutan. Elena Bobu are o vastă experiență în domeniul hârtiei ca inginer tehnolog, cercetător și conducător de doctorat. Domeniile sale speciale de competenta sunt chimia hârtie și tehnologie, chimie suprafata hârtie și aditivi polimeri de aplicare internă și de suprafață în fabricarea hârtiei. Theodor Malutan are experiență în polimeri naturali știință, cercetător și instructor și competențe în: chimie celuloză, derivați de celuloză și metodele de caracterizare (FTIR spectroscopie, fluorescenta, HPLC, HPSEC).

2012 - Etapa 1

 Rezultate obţinute:

Studii de documentare – 3 ( descrise pe scurt în capitolele 1.1, 1.2 şi 1.3.2);

Schema generală a procedurii de evaluare a tratamentelor de restaurare/conservare planificate în proiect şi Setul de metode şi tehnici de analiză, alese pentru a fi aplicate de-a lungul derulării proiectului (alegerea are în vedere şi dotările/achiziţiile de laborator ale fiecărui partener); Procedura de evaluare şi setul de metode de analiză vor ghida toate activităţile de cercetare şi vor permite realizarea unei baze de date pe parcursul derulării proiectului, care în final vor fi utilizate pentru elaborarea unei proceduri standard de evaluare a metodei de restaurare propusă în proiect;

Protocolul de cercetare, care descrie pas cu pas activităţile de cercetare, materialele şi tehnicile ce vor fi utilizate, modul de raportare şi diseminare a rezultatelor pentru fiecare partener; Protocolul de cercetare a fost elaborat în acord cu Planul de realizare şi Procedura de evaluare propusă, astfel încât să conducă la realizarea obiectivelor proiectului.

Institutul de Chimie Macromoleculară „P. Poni” Iaşi (ICMPP) este un institut de excelenţă al Academiei Române, înfiinţat la începutul anului 1949.

Institutul are o tradiţie lungă de peste şaizeci de ani în:

- Cercetare fundamentală în domeniul chimiei organice şi anorganice, chimia fizică a polimerilor, în ştiinţa materialelor macromoleculare

- Cercetare aplicativă. Transfer tehnologic. Instalaţii la scară pilot pentru sinteze organice şi polimeri.

- Activitate didactică – specializare prin doctorantură şi postdoctorală.

- Servicii – laboratoare de expertiză.


 Institutul este de mai mulţi ani în prima linie a cercetării româneşti datorită echipei de cercetători cu experienţă, a cărei realizări (articole apărute în reviste ISI, brevete, participări la simpozioane internaţionale) sunt recunoscute şi în străinătate. Portofoliul nostru conţine mai mult de 1000 de lucrări ştiinţifice publicate în ultimii zece ani, peste 100 de proiecte (naţionale şi internaţionale FP5, FP6, FP7) şi peste 50 participări la reţele internaţionale şiinţifice.                     

 (Prezentare pdf)