Paul Obrocea © 2012

Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

INOVARE SI CREATIVITATE

Denumirea proiectului: Dezvoltarea de materiale neconvenţionale şi a unei tehnici de tratament în plasmă rece pentru soluţii sustenabile în conservarea patrimoniului pe suport de hârtie - (PAPHERCON)

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea, implementarea şi validarea unei soluţii integrate pentru conservarea sustenabilă şi corectă a obiectelor de patrimoniu pe suport papetar.

Denumirea etapei: Etapa 1/2012: Dezvoltarea protocolului de cercetare. Materiale şi tehnici curente sau în curs de dezvoltare pentru restaurarea si conservarea patrimoniului cultural pe suport papetar

Valoarea etapei: 429815 LEI

Obiectivul etapei: Elaborarea protocolului de cercetare pentru realizarea obiectivelor specifice ale proiectului. Protocolul de cercetare descrie succint metodele, mijloacele şi responsabilităţile pentru realizarea obiectivelor specifice ale următoarelor etape ale proiectului:

Etapa II: Dezvoltarea de materiale şi tehnici noi: Materiale nano-compozite pe bază de derivaţi de chitosan şi tratamente în plasmă rece HF pentru dezvoltarea unor metode noi de conservare a patrimoniului pe suport papetar;

Etapa III: Dezvoltarea unei metode noi de conservare: Combinarea tratamentelor în plasmă rece (HF) cu aplicarea de acoperiri multe-funcţionale pe bază de derivaţi de chitosan în soluţii sustenabile de conservare;

Etapa IV: Elaborarea unei metode noi şi sustenabile de conservare: Definirea şi evaluarea noii metode de conservare în condiţii reale, pe materiale papetare îmbătrânite natural.

Următoarele studii din Etapa I stau la baza fundamentării protocolului de cercetare:

1.1. Analiza şi sistematizarea factorilor care afectează starea de conservare a obiectelor de patrimoniu pe suport papetar;

1.2. Evaluarea critică a metodelor clasice şi ne-convenţionale  de conservare;

1.3. Studiul privind metodele şi tehnicile de analiză ce pot fi aplicate la evaluarea proceselor de degradare a materialelor papetare, precum şi a tratamentelor de conservare aplicate acestora.

Organizaţiile partenere în proiect:

A. Date generale despre proiectDate sintetice

Proiectul a fost castigat in cadrul competitiei PARTENERIATE Proiecte colaborative de cercetare aplicativa Competitia 2011.

Rezultatele apelului de programe poate fi consultat aici (link extern)

Codul alocat Proiectului este PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1281

Bugetul total: 2.750.000 lei

Bugetul anului 2012: 429.816 lei

Bugetul anului 2013: 600.852 lei

Numarul de cercetatori implicati: 30



Complexul Muzeal National Moldova Iasi

Complexul Naţional Muzeal „Moldova“ Iaşi are sediul central în Palatul Culturii din Iasi unde fiinţează patru muzee de renume:

► Muzeul de Istorie a Moldovei;

► Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu“;

► Muzeul de Artă;

► Muzeul Etnografic al Moldovei.

In prezent, Palatul Culturii din Iași și Palatul Memorial „Al. I. Cuza“ de la Ruginoasa sunt inchise pentru restaurare. Aceste clădiri fac parte din programul guvernamental de reabilitare a monumentelor istorice. Durata programului: 2008-2011. Așteptăm vizitatorii la celelalte obiective muzeale din structura Complexului Muzeal Național „Moldova“ Iaşi


Din cadrul complexului face parte şi


► Centrul de Conservare-Restaurare a Patrimoniului Cultural.

SC IMPEX ROMCATEL SA